ÜYELİK

Nasıl Üye Olunur?

Birliğimize üye olmak için aşağıda yer alan formu doldurup çıktısını alarak, Ek'ler kısmında yer alan belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İrtibat Bürolarına başvurunuz.

Üyelik Şartları

 1. Birliğimize ait forma tıklayarak ilgili formu doldurunuz.
 2. Daha önce Genel Sekreterliğimizde herhangi bir Birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir.
 3. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir.
 4. Giriş aidatı her Birlik için 200,00 TL' dir.

Ek’ler

 1. Tek Vergi Numarası'na ilişkin vergi dairesi vergi mükellefiyet yazısı

 2. İmza sirküleri (Fotokopisi)

 3. Taahhütname (Aşağıda yer alan Form)

  • Gerçek ve Tüzel kişi tacirler için : Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)

  • Esnaf ve Sanatkarlar için : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir

  • Joint-Venture ve Konsorsiyumlar için : Durumlarını bildirir Ortaklik Sözleşmesi

ÜYELİK HİZMET BEDELLERİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKA BİLGİLERİ

NOT: Üyelik müracaatını Ankara’dan Genel Sekreterliğimize müracaat ederek şahsen gerçekleştirecek firmalar, giriş aidatı olan 200,00.-TL. ‘yi Genel Sekreterliğimiz veznesine elden ödeme yapabilirler.

663

AKBANK GAZİOSMANPAŞA ŞB.

HESAP NO

IBAN NUMARASI

TL

MAKİNE

36446

TR86 0004 6006 6388 8000 0364 46