SEKTÖRE BAKIŞ

Türk Makine Sektörü son yıllarda gösterdiği istikrarlı gelişimi ile ülke ekonomisinin temel taşlarından birisi olmuştur.

2019 yılında 171,6 milyar $ olarak gerçekleşen toplam Türkiye ihracatından makine sektörü %11`e yakın pay almaktadır.
Makine sektör tamamı itibarıyla ihracatı 2019 yılında 2018 yılına kıyasla %4 artarak 17,9 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Serbest bölgelerden yapılan ihracat da dahil edildiğinde bu rakam 19 milyar $`a çıkmaktadır.

Türk makine sektöründe 2001 yılında %27 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılında %75,8’e çıkmıştır.
Türk makine sektörünün önde gelen ihraç pazarları; AB ülkeleri ve ABD’dir. Küresel ölçekte rekabetçi olan Türk makineleri, 200 ülkede kullanılmaktadır. 

2018 yılı dünya makine ticareti sıralamalarında ihracatta 26. sırada, ithalatta ise 23. sırada yer alan Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük makine imalatçısıdır.

Sektörün misyonu daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmak ve yurtdışı pazarları ile bütünleşmek, edineceği partnerlerle iş birliği kurmaktır.

Sektörün hedefi 2030’da dünya makine ticaretinden yaklaşık %1,5 pay almak ve Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yaklaşık %11 olan makine payını makine sektöründe söz sahibi olan ülkelerde olduğu gibi %20’ye çıkarmaktır.

Gelişmiş mühendislik becerileri ve yeniliklere çabuk uyum sağlama, kalite bilinci, uzmanlamış ve yüksek vasıflı orta ve üst düzey yöneticiler, genç işgücü, tesisleşme (OSB, Kümelenme vs.), gelişmiş yan sanayi, sektör örgütlenmesinin yüksekliği Türk makine sektörünün avantajları olarak sıralanabilir.