Başkandan...

Değerli paydaşlarımız,

Türkiye’nin tüm makine ihracatçılarını temsil eden tek birlik olan Makine İhracatçıları Birliğimizin, 14 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda göreve gelen yeni Yönetim Kurulumuz ilk toplantısını 2 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirerek görev başı yapmıştır.  Faaliyete geçtiği 2002 yılı itibarıyla, Türk makine sektörünün kurumsallaşma çalışmalarının merkez üssü haline gelen Makine İhracatçıları Birliği’nin yeni Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sektörel örgütlenmeler, aynı iştigal alanına mensup işletmelerin ortak menfaatlerinin temsil edildiği platformlardır. Birlikler ve dernekler etkin bir lobi gücü oluşturmanın yanın sıra üye firmalar arasında işbirliklerinin sağlaması ve deneyim aktarımının gerçekleşeceği buluşma noktaları olması itibarıyla da büyük bir önem taşımaktadır. Makine sanayiinin sektörel örgütlenme kapasitesi açısından bu deneyimi en iyi temsil eden faaliyet alanlarından biri olduğuna inanıyorum.

Makine İhracatçıları Birliği bu kurumsallaşmada en fazla rol oynayan kurumlardan biridir. Kuruluş sürecinin bir parçası olmaktan ve geçmiş Yönetim Kurullarının hemen hepsinde görev üstlenmiş olmaktan onur duyduğum Birliğimizin ve Federasyonumuzun çatısı altında Türk makine sanayii bugün 22 alt sektörünün tamamında kendi dernek faaliyetlerini yürüten etkin bir güç haline gelmiştir. Uluslararası tepe kuruluşların hemen hemen tamamında bayrağımız dalgalanmakta, önemli bir bölümünün yönetiminde temsilcilerimiz görev yapmaktadır.

Ne mutlu bize ki, bizim dünyamızın örgütlerinde firmaların ve bireylerin değil, ülkenin ve sektörün menfaatleri konuşulur. Bütün seçimlerimizde olduğu gibi bugün de, yıllarca kendi alt sektörleri için görev yapmış, bu kültürü benimsemiş bir ekiple görev başındayız.  Çalışmalarımız, aramıza yeni dâhil olan asil ve yedek üyelerimizin de tecrübe ve katkılarıyla hızlanarak devam edecek ve inanıyorum ki geçen yıl 15 milyar dolara ulaşan makine ihracatımız yepyeni rekorlara koşacaktır.

Sektörel ortak kültürümüz, ülkemizin geleceği için duyduğumuz büyük sorumlulukla daha fazla çalışmamızı beraberinde getirmektedir. Yeni Yönetim Kurulu dönemimizde de bu deneyimi geliştirmek ve sektörün tüm aktörleriyle işbirliği içinde kurumsallaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.

İhracatı ilgilendiren her konuda talep, ihtiyaç ve beklentilerinizi her koşulda bizlerle paylaşabilir, başta Moment Expo ve sosyal medya kanalları olmak üzere her mecrada Birlik çalışmalarımızı yakından takip edebilirsiniz. Birliğimizin çalışmalarını daha yakından izleyebilmeniz, makine ihracatını henüz Birliğimiz üzerinden gerçekleştirmeyen firmalara kurumumuzu tanıtabilmeniz için son dönem faaliyetlerimizi özetleyen bir tanıtım filmi oluşturduk. Bu tanıtım filmine de sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Önümüzdeki yeni dönemin birliğimizin mevcut ve müstakbel üyeleri için ülkemiz ekonomisini güçlendirecek verimli ve kârlı bir ihracat yılı olmasını diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
 
Kutlu KARAVELİOĞLU
BAŞKAN
Makine İhracatçıları Birliği